หนังสือกลุ่มสา40ปี(ฉบับร่าง)

ขอเชิญพี่ๆร่วมกันตรวจ หนังสือกลุ่มสา40ปี(ฉบับร่าง) เพื่อที่จะได้ฉบับสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนที่สุด
หากไม่สะดวกหนังสือกลุ่มฉบับนี้จะถูกพิมพ์มาให้ตรวจอีกครั้งวันที่ 5 ตค.
ส่วนที่ 1: อาจารย์ที่รักและเคารพ

Download (PDF, 28.43MB)


ส่วนที่ 2: กว่าจะมาเป็นกลุ่มอาสาฯ

Download (PDF, 99.84MB)


ส่วนที่ 3: ๔๐ ค่ายแห่งความทรงจำ

Download (PDF, 385.5MB)


ส่วนที่ 4: เรื่องเล่าจากพี่สู่น้อง

Download (PDF, 65.17MB)

ความคิดเห็นล่าสุด